بگذار اتفاق بیفتد...

یکشنبه 15 فروردین 1395 ساعت 10:20

اسم امسال  رو میشه گذاشت بگذار اتفاق بیفتد...

رفتارهای امسالم تا همینجا هم برای خودم غیرقابل  باوره .امسال تصمیم گرفتم شعار ندم !نقاب نزنم ! و اجازه بدم هرچه حالم را بهتر میکند اتفاق بیفتد دقیقا از روز اول سال نو و چه قدر عجیب ...

حتی آدم می تواند چشمش را به کینه ای و نفرتی ده سال ببند و اگر نمی تواند فراموش کند حداقل بهش فکر نکند و این برای همه غیر  قابل باور است ..

یک افتادن برایم اتفاق افتد یک شب وسط هیاهوی دوییدن های زندگی و حواس پرتی ها سر به هوایی هایم...

افتادنی که فکر میکنم دارد بالایم می برد ،پایی  که گچ گرفته شد و نگاهی که تغییر کرد ؛من آدمی که ادعایش این بود که همیشه حواسش به همه است حالا در موقعیت نیاز است نه رفع نیاز و در جایگاه دیگری /دیگرانی که همیشه دیدم و این روزها جنس نگاهم تغییر کرده نسبت به سالمندان و معلولین ...

واقعاا خدا بد نمی دهد افتادنی که باید اتفاق میفتاد تا نگاهت بزرگ کند نه از جنس شعار ...

امسال سالی عجیبیه برای من  حسم می گوید چون شعار تغییر ندادم بلکه برای تغییر تلاش میکنم و این برای  عارفه  ای که این روزها اول از همه با خودش صادق است خوب است ...

به خودم تعهد میدهم مواظب حال خوبم باشم .

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.